Grade 5

CONSTELLATIONS for Science 5 Quarter 4 / Week 5

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 1: Isinasaalang-alang Ko Ang Kapwa Ko (Linggo: Una)

Edukasyon sa Pagpapakatao Ikaapat na Markahan – Modyul 2: Nananalig Ako sa Diyos (Linggo: Ikalawa)

English Quarter 4 – Module 3: Writing a Paragraph Showing Problem-Solution Relationship

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 1: Oportunidad na Maaaring Pagkakitaan (Produkto at Serbisyo) sa Tahanan at Pamayanan

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 2: Kahulugan at Pagkakaiba ng Produkto at Serbisyo

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 3: Mga Taong Nangangailangan ng Angkop na Produkto at Serbisyo

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 4: Mga Negosyong Maaaring Pagkakitaan sa Tahanan at Pamayanan

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 5: Pagbebenta ng Natatanging Paninda

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 6: Mga Panuntunan sa Pagsali sa Discussion Forum at Chat