Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 Home Economics – Modyul 4: Mga Bahagi ng Makinang De-Padyak

Related