4th Quarter

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan Modyul 1: Mga Salik na Nagbigay- Daan sa Pagusbong ng Nasyonalismong Pilipino

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 2: PAG-USBONG NG KAMALAYANG FILIPINO SA SEKULARISASYON

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 3 Pananaw at Paniniwala ng mga Sultanato (Katutubong Muslim) sa Pagpapanatili ng Kanilang Kalayaan

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 4: Pananaw at Paniniwala ng mga Sultanato sa Pagpapanatili ng Kanilang Kalayaan (Ikalawang Bahagi)

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 5: Mga Naunang Pag-aalsa Laban sa mga Espanyol

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 6: Ang Partisipasyon ng Iba’t ibang Rehiyon at Sektor (katutubo at kababaihan) sa pakikibaka ng bayan

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 7 Kahalagahan ng Pakikilahok ng Iba’t - Ibang Rehiyon at Sektor ng mga Katutubo

Araling Panlipunan Ikaapat na Markahan – Modyul 8: Partisipasyon ng mga Kababaihan sa Pagsulong ng Kamalayang Pambansa

ARTS Ikaapat na Markahan – Modyul 4a: 3D at Eskultura: Ang Tradisyon ng Sining sa Pilipinas

ARTS Ikaapat na Markahan – Modyul 4b: Paggawa ng 3-Dimensional Crafts: Mobile Art, Paper Mache at Paper Beads