Arts 5

ARTS Ikaapat na Markahan – Modyul 4a: 3D at Eskultura: Ang Tradisyon ng Sining sa Pilipinas

ARTS Ikaapat na Markahan – Modyul 4b: Paggawa ng 3-Dimensional Crafts: Mobile Art, Paper Mache at Paper Beads

Arts 5 Modyul 1: Mga Selebrasyon sa Pilipinas

Arts 5 Modyul 2: Gawa Kong Banga: Kahanga-hanga

Arts 5 Modyul 3: Mga Sinaunang Gusali sa Bansa

Arts 5 Modyul 4: Sinaunang Bagay, Ating Italakay

Arts 5 Modyul 5: Three – Dimensional (3D) Effects sa Pagguhit

Arts 5 Modyul 6: Paglikha ng Sariling Sining

Arts 5 Modyul 7: Payak na Exhibit: Makibahagi

Arts 5 Modyul 8: Ang Aking Komunidad