Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 1: Oportunidad na Maaaring Pagkakitaan (Produkto at Serbisyo) sa Tahanan at Pamayanan

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 2: Kahulugan at Pagkakaiba ng Produkto at Serbisyo

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 3: Mga Taong Nangangailangan ng Angkop na Produkto at Serbisyo

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 4: Mga Negosyong Maaaring Pagkakitaan sa Tahanan at Pamayanan

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 5: Pagbebenta ng Natatanging Paninda

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 6: Mga Panuntunan sa Pagsali sa Discussion Forum at Chat

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 7: Pagsali sa Discussion Forum at Chat sa Ligtas at Responsableng Pamamaraan

EPP - ICT Markahan 4 - Modyul 8: Pangangalap at Pagsusuri ng Impormasyon Gamit ang ICT

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 Agrikultura - Modyul 1- Aralin 2: “Ligtas Sa Paggawa ng Abonong Organiko”

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 Agrikultura – Modyul 1 – Aralin 1: “Abono Ko, Pahalagahan Mo!”